Vanaf heden is er de mogelijkheid om verslagen door te sturen die verschijnen op onze website.

 1. De “open club krant” staat open voor alle Oost-Vlaamse clubs en hun teams. De “open krant” zal een plaats krijgen op de website van de Oost-Vlaamse volleybalfederatie (VOV).
 2. Per team (dus niet per club) en per week krijgt 10 lijnen voor het invullen van een boodschap. De voorziene ruimte is niet cumuleerbaar met andere teams, en niet cumuleerbaar naar een volgende week. De publicaties staan open voor alle senioren- en jeugdteams.
 3. De boodschap kan informatie bevatten over de voorbije wedstrijd, een komende wedstrijd of een andere sportieve ontwikkeling van een team.
 4. Clubs vermelden uitdrukkelijk het team waarvan dit nieuws afkomstig is en dit om de indeling op de website te vergemakkeliijken.
 5. Elke club kan van elk team per seizoen 2 foto’s doorsturen van het team of een deel er van.
 6. Alle boodschappen zijn getekend met de naam van de auteur. In geval van twijfel zal de persverantwoordelijke VOV contact opnemen met de voorzitter van de club.
 7. Alle boodschappen zullen worden doorgestuurd naar de persverantwoordelijke VOV ten laatse op dinsdagavond 20 u, indien publicatie gewenst op de volgende donderdag. Hij zal deze nalezen (en eventueel corrigeren). In geval van twijfel over de inhoud zal hij deze sturen naar de (onder)voorzitter VOV. Zij sturen de opmerkingen terug naar de club van herkomst met de vraag te corrigeren.
 8. De persverantwoordelijke verwacht een bijna publiceerbare tekst. Alle mededelingen moeten schriftelijk worden toegestuurd via mail aan wedstrijdverslagen@volleyoost-vlaanderen.be 
 9. VOV stuurt de samengebrachte teksten door naar de ICT-verantwoordelijke VOV. Deze zorgt voor publicatie op donderdag.
 10. Nieuws dat binnenkomt na dinsdag 20 u komt niet meer in aanmerking voor publicatie op donderdag die volgt, maar gaat naar een volgende editie van de week nadien.
 11. Alle berichten blijven 4 weken openbaar staan. Hierna worden zij opgeslagen in het archief van de website.
 12. Extra-sportieve activiteiten komen niet aanmerking in deze rubriek. Zij kunnen betalend worden gepubliceerd onder een andere rubriek van de website.
 13. Commerciële boodschappen zullen niet worden gepubliceerd.
 14. Artikels die overgenomen zijn uit de krant worden niet opgenomen dit wegens auteursrechten.
 15. Dit reglement is goedgkeurd op de RVB VOV van 7 september 2022.

 

Persverantwoordelijke VOV : Herman De Rycke